Dagvaarding

Onder de kop "Angst voor vertrek van moordenaars' (NRC Handelsblad, 30 september) wordt een justitiële fout gemeld. Blijkens het bericht is aan twee van moord verdachte personen een verkeerde dagvaarding uitgereikt. Het voorblad was goed, maar de daarbij behorende pagina's waren kennelijk onderling verwisseld.

Wat naast de vrijlating van de verdachten het meest opvalt, is de slordigheid waarmee dagvaardingen in zulke zware zaken worden betekend. Het artikel meldt, dat de dagvaardingen per fax naar het Pieter Baan Centrum waren verstuurd. Wellicht heeft iemand daar de binnenkomende stukken verkeerd aan elkaar geniet.

Wanneer het Openbaar Ministerie niet de moeite neemt om op tijd een zorgvuldig en net exemplaar aan de verdachte te laten betekenen, dan is juist dàt zorgwekkend. Volgens de pers-officier kan het onder de nieuwe wetgeving niet meer voorkomen dat twee moordverdachten in dit soort gevallen in vrijheid kunnen worden gesteld. Wanneer de inspanningen er echter niet in de eerste plaats op gericht zijn om slordigheden, als waarvan hier sprake is, voortaan te voorkomen, takelt het strafprocesrecht af. Nieuwe wetgeving zou er juist toe moeten dienen om slordigheden te voorkomen in plaats van die te pardonneren.

    • H.D. Cotterell