Bestuur Amsterdam uit afschuw over ramp

AMSTERDAM, 6 OKT. In een geëmotioneerde bijzondere vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad en de stadsdeelraad Zuid-Oost zijn gistermiddag de slachtoffers van de vliegramp in de Bijlmermeer herdacht. Burgemeester van Thijn uitte namens het gemeentebestuur zijn afgrijzen en verdriet over “de ongekende ramp die onze stad getroffen heeft”. Na de toespraak nam de raad enige tijd stilte in acht.

De raadszaal was het toneel van emotionele taferelen. De gezichten van veel raadsleden waren getekend door spanning en slaapgebrek. Enkele van hen hebben familie en vrienden onder de vermisten. Sommige aanwezigen konden hun emoties niet meer bedwingen en moesten worden getroost door collega's en omstanders. “Het lijkt wel of nu pas begint door te dringen wat er allemaal gebeurd is”, aldus een van de aanwezigen.

De raadszitting had vooral een symbolisch karakter. Na de verklaring van Van Thijn sprak het raadslid A. de Waart (PvdA) namens alle partijen in de raad en het stadsdeel Zuid-Oost haar waardering uit voor het snel op gang komen van de hulpverlening. Naast de professionele inzet van ondermeer politie, brandweer, ziekenhuizen en vele ambtenaren, werd tevens dank uitgesproken voor de vele vrijwilligers die de afgelopen dagen geholpen hebben met de hulp aan slachtoffers.

De Waart sprak in het bijzonder over de Surinaamse gemeenschap in de Bijlmer, die na de SLM-ramp voor de tweede maal in drie jaar wordt getroffen door een vliegramp. Zij vroeg het Amsterdamse bestuurscollege al het mogelijke te doen ook nabestaanden van elders in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de rouwactiviteiten in Amsterdam.

Het gemeentebestuur besloot vandaag de vlaggen in de stad halfstok te hangen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren werd gevraagd het gemeentelijke voorbeeld te volgen.