WAO-boete werkgevers iets verzacht

DEN HAAG, 5 OKT. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) zal de boeteregeling voor werkgevers van wie een werknemer in de WAO is terecht gekomen, mogelijk iets verzachten. Zij denkt in het bijzonder aan de situatie dat vakantiekrachten ziek en later arbeidsongeschikt worden.

De staatssecretaris zei dit gisteren in het televisieprogramma Het Capitool. De werkgeversorganisaties VNO en NCW drongen vorige week aan op intrekking van de zogenoemde bonus/malusregeling, maar Ter Veld liet toen meteen al weten dat daarvan geen sprake zal zijn. Integendeel, als het via boetes en beloningen (voor werkgevers die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst nemen) niet lukt het aantal WAO'ers te beperken, overweegt de staatssecretaris strengere maatregelen.

Werkgevers kunnen dan worden verplicht een aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen. In het wetsvoorstel is vijf procent van het totale personeelsbestand genoemd. Nu moeten ze een boete van zes maandsalarissen betalen, nadat ze overigens eerst een jaar de tijd hebben gekregen de arbeidsongeschikte een passende baan aan te bieden. Die boete wordt volgend jaar tot twaalf maanden verhoogd.

Ter Veld moet zich ook beraden over een andere verzachting van de boetebepalingen. De Eerste Kamer heeft dit jaar in een motie erop aangedrongen werknemers met een "progressief' ziektebeeld uit het systeem te houden. Het gaat hierbij om mensen die bijvoorbeeld eerst gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, maar wel in dienst van hetzelfde bedrijf blijven en later volledig in de WAO belanden.