Vliegramp ontbreekt in notitie veiligheid

DEN HAAG, 5 OKT. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft in het veiligheidsbeleid geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een vliegramp in Nederland.

Dit blijkt uit een vertrouwelijke notitie van het departement waarin voor het eerst getracht wordt een overzicht te geven van alle gevaren die de openbare orde en veiligheid bedreigen.

Inbreuken op de openbare orde en veiligheid leverden in 1990 in totaal 900.000 gewonden en 3.300 doden, inclusief criminaliteit en verkeersongelukken. Als belangrijkste bedreigingen voor de veiligheid van de burger beschouwt Binnenlandse Zaken grootschalige bedrijfsongevallen (met name bij LPG-stations), het transport van gevaarlijke stoffen, overstromingen, en kerncentrales in binnen- en buitenland. In de kansberekingen bij de risico-analyse wordt er van uitgegaan dat zich eens in de duizend jaar een calamiteit zal voordoen met LPG-stations en het transport van gevaarlijke stoffen waarbij honderd doden zullen vallen.

Pag.5: Bedrijven vormen het meeste risico

De kans op een ramp met meer dan duizend doden wordt geschat op eens per 100.000 jaar. Het meeste risico leveren in dit verband, volgens Binnenlandse Zaken, bedrijven die op grond van het Besluit Risico's Zware Ongevallen verplicht zijn een Externe Veiligheidsrappartage te maken.

Bij overstromingen worden nauwelijks persoonlijke slachtoffers verwacht, omdat hierbij meestal sprake is van een relatief lange waarschuwingstijd. Wel wordt rekening gehouden met grote materiële schade en ontwrichting van het maatschappelijk leven. Volgens schattingen wordt Nederland één keer per eeuw geconfronteerd met een overstroming.

Vastgesteld wordt dat de 33 brandweerregio's in ongeveer de helft van de gevallen onvoldoende geprepareerd zijn op dit type rampen. Het merendeel van de brandweerregio's heeft geen specifiek materieel voorhanden ter bestrijding van een overstromingsramp. Ook bestaat er voor dit type ramp geen specifieke opleiding of training.

Vorige maand beschikten honderd van de ruim 700 Nederlandse gemeenten nog niet over een geactualiseerd rampenplan. Daarin moet onder andere een beschrijving staan van alle soorten rampen die de gemeenten kunnen treffen. Ook moeten in een rampenplan de hoofdlijnen zijn vastgelegd van de maatregelen die bij een ramp moeten worden getroffen. Minister Dales (binnenlandse zaken) wil dat alle gemeenten per 1 november 1992 beschikken over “een up to date rampenplan”.

Volgens het rapport ontbreekt tot nu toe een helder inzicht in “de aard, omvang en achtergrond van de orde en veiligheidssituatie”. “Wij weten niet hoe onveilig het is in Nederland,” aldus de nota. Geconcludeerd wordt verder dat de gangbare vorm van risico-analyses niet goed is toegesneden om te worden gebruikt bij de beleidsvoorbereiding. “Met name ontbreekt het aan het te verwachten aantal gewonden, de maatschappelijk ontwrichting en de tijdschaal waarop een ramp zich voltrekt.”

    • Frank Vermeulen