Plan Belgische federalisering krijgt steun van Volksunie

BRUSSEL, 5 OKT. Het federale België is afgelopen weekend opnieuw een stukje dichterbij gekomen. Het congres van de Vlaamse Volksunie schaarde zich gisteren in Gent namelijk achter het akkoord dat vorige week werd bereikt over federalisering van het land door de vier regeringspartijen onder leiding van premier Dehaene.

Steun van de oppositionele Volksunie is onontbeerlijk om de vereiste twee derde meerderheid te krijgen in het Belgische parlement voor omzetting van de federaliseringsplannen in wetgeving. Ook zal Dehaene daarvoor de steun moeten zien te krijgen van de Waalse en Vlaamse Groenen. Deze partijen, Ecolo en Agalav, hebben aangekondigd zich aanstaande woensdag te zullen uitspreken. Ze lijken in grote lijnen het gesloten akkoord te willen steunen, maar ze willen op onderdelen nog wel amendementen indienen.

Naar het oordeel van het congres van de Volksunie werd met enige spanning uitgegeken omdat deze partij, onder leiding van de nieuwe voorzitter Bert Anciaux, een radicale Vlaamse koers vaart. Maar in Gent bleek de overgrote meerderheid onverwacht positief te staan tegenover de blauwdruk van Dehaene. Die beantwoordt niet volledig, maar wel “in grote mate” aan het staatshervormingsprogramma dat de partij sedert januari heeft verdedigd, aldus een aangenomen resolutie.

De Volksunie stelt echter wel een belangrijke voorwaarde. In het hervormingsplan van Dehaene voor de opsplitsing van België wordt niet gesproken over de geldstromen in de sociale zekerheid naar Vlaanderen en Wallonië. De Vlamingen stellen dat de Walen vooral op het gebied van de volksgezondheid op veel te grote voet leven. De Volksunie vindt daarom dat er concrete maatregelen moeten worden getroffen “tot het wegwerken van de niet-objectieve financiële transfers” van Vlaanderen naar Wallonië.

Voorzitter Anciaux zei dat het laf zou zijn om aan de kant te blijven blaffen op een ogenblik dat Vlaanderen de kans krijgt een belangrijke stap voorwaarts te doen. Maar het punt van de “ongerechtvaardigde” sociale transfers zal hij hoog opspelen. Premier Dehaene is nog niet verder gegaan dan het aankondigen van een onderzoek.

Dehaene zelf werd afgelopen zaterdag op het congres van zijn eigen CVP in Brussel minutenlang toegejuicht. Vorige week nog leek het kabinet op sterven na dood en werd zelfs gespeculeerd over vervanging van Dehaene. Nu er plotseling een akkoord op tafel ligt over de staatshervorming en binnen het kabinet ook overeenstemming is bereikt over de omvang van nog te realiseren overheidsbesparingen, lijkt het vertrouwen in premier Dehaene volledig terug. En daarmee eveneens het zelfvertrouwen van de CVP.