Meciar zegt gesprek met Klaus af

PRAAG, 5 OKT. De Slowaakse premier Vladimr Meciar heeft een ontmoeting met zijn Tsjechische collega Václav Klaus, morgen, uitgesteld omdat hij van mening is dat de Tsjechische en Slowaakse regeringen de huidige politieke crisis niet alleen kunnen oplossen.

Die crisis ontstond vorige week toen het federale parlement weigerde de wet op scheiding van de Tsjechoslowaakse federatie aan te nemen en in plaats daarvan een resolutie aannam over het opzetten van een commissie die de mogelijkheid van een Tsjechoslowaakse “unie”moet onderzoeken.

De Slowaakse premier heeft een bijeenkomst voorgesteld van “politieke richtingen, van regerings- en parlementaire vertegenwoordigers die de macht hebben deze crisis te regelen”. Volgens Meciar zullen de twee regeringsleiders elkaar pas kunnen ontmoeten nadat het federale parlement een wet aanneemt die de overdracht van federale competenties aan de republieken regelt.

Klaus heeft negatief gereageerd. Volgens hem bewijst Meciar dat hij de ernst van de huidige crisis “niet begrijpt of niet wil begrijpen”. Klaus waarschuwde dat het land op deze manier in een chaos verzeild raakt.

Het nieuwe conflict heeft de aandacht in Praag zozeer in beslag genomen dat een aantal uitspraken van ex-president Václav Havel, zaterdag, nog geen enkele reactie van Klaus heeft losgemaakt. Havel stelde voor de president van de Tsjechische republiek voor één keer rechtstreeks te laten kiezen, waardoor de nieuwe staat tegelijkertijd zou worden gelegitimeerd. Volgens waarnemers in Praag is de huidige politieke situatie echter zo gecompliceerd en zouden er zoveel stappen genomen moeten worden om Havels scenario in gang te zetten, dat zijn voorstellen weinig kans maken om te worden aangenomen.