Major wil discussie over EMS uitstellen

ROTTERDAM, 5 OKT. De Britse premier John Major is bereid het debat over een eventuele hervorming van het Europees Monetair Stelsel (EMS) uit te stellen tot na de speciale Europese top op 16 oktober in Birmingham. Hij heeft dit volgens het gezaghebbende blad Financial Times eind vorige week in een vertrouwelijke brief aan zijn EG-collega's geschreven.

Premier Major, fungerend voorzitter van de EG, was aanvankelijk van plan de EG-ministers van financiën naar Birmingham uit te nodigen. Deze zouden zich dan over de werking van het EMS moeten buigen. In zijn brief zegt Major nu dat hij de bezwaren van zijn Europese collega's tegen een uitnodiging naar de top voor de ministers van financiën aanvaardt. In plaats hiervan zal in Birmingham een algemene discussie worden gevoerd over de recente monetaire chaos, die de Britse en Italiaanse regeringen ertoe bracht het pond sterling en de lire uit het EMS te halen.

Volgens de Financial Times, die de brief niet letterlijk citeert, gelooft Major overigens dat veel andere landen ook vinden dat het EMS zwaktes vertoont, maar dat ze zich niet kunnen veroorloven dit hardop te zeggen. Vorige week vergaderden de EG-ministers van financiën in Brussel al over het EMS. De Britse minister van financiën, Lamont, sprak toen met geen woord meer over zijn eerder geuite wens tot hervorming van het stelsel. Pas na zo'n hervorming zou het pond volgens Lamont in het EMS kunnen terugkeren. Andere EG-bewindslieden hebben zich steeds tegen het Britse verlangen verzet.