Leeuwarden in beroep over gymnasium

LEEUWARDEN, 5 OKT. Het college van B en W van de gemeente Leeuwarden gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over het Stedelijk Gymnasium. De rechter bepaalde vorige week in kort geding dat de gemeenteraad pas een besluit over de fusie van het gymnasium met andere gemeentelijke scholen mag nemen, als er een aparte lessentabel voor het gymnasium komt.

Om geen vertraging bij het fusieproces op te lopen, hebben B en W besloten voorlopig de lessentabel van scholengemeenschappen met een gymnasiale afdeling te hanteren.

Het kort geding was aangespannen door de medezeggenschapsraad van het Stedelijk Gymnasium. Deze raad is tegen de fusievoorstellen van de gemeente. Het college van B en W wil het gymnasium tot 1996 "onderwijskundig' zelfstandig laten blijven, maar daarna volledig laten opgaan in de scholengemeenschap.

De president van de rechtbank bepaalde dat er ook voor de periode na 1996 een aparte lessentabel voor het gymnasium moest komen.

Het belangrijkste verschil tussen de lessentabel die nu door het college van B en W is voorgesteld en de huidige tabel bestaat uit het aantal uren voor Latijn en Grieks. In de lessentabel van scholengemeenschappen staan deze vakken pas in het tweede en derde jaar op het rooster. Volgens J. Knottnerus, hoofd van de afdeling welzijn van de gemeente, biedt de tabel de garantie dat aan de exameneisen wordt voldaan. De medezeggenschapsraad, die instemmingsrecht over de lessentabel heeft, is het daar niet mee eens.

In een voorlopige reactie noemt conrector en lid van de medezeggenschapsraad J.J. Hoepman de lessentabel onacceptabel. “Wij vinden dat het gymnasiale aspect in het eerste jaar al duidelijk moet worden. Als je pas in het tweede jaar met Latijn begint, gaat er 15 procent van de tijd voor het vak af.”