Irak, Syrië en Turkije niet eens over water

DAMASCUS, 5 OKT. Syrië, Irak en Turkije zijn er tijdens besprekingen in Damascus niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de verdeling van het water van de rivieren de Eufraat en de Tigris, een kwestie die de regionale gemoederen ernstig verhit.

De partijen werden het alleen eens om in december in de Iraakse hoofdstad Bagdad verder te praten.

Een Syrische functionaris gaf Turkije de schuld van het mislukken van het overleg, dat oorsprongelijk donderdag had zullen eindigen maar twee dagen werd verlengd. Hij zei dat de Turkse onderhandelaars “weigerden in te stemmen met een eerlijke verdeling van het water”. “De Turkse kant probeert het werk van het comité te verlengen door onaanvaardbare voorstellen in te dienen die in strijd zijn met het internationaal recht, voorstellen die erop zijn gericht tijd te winnen om de status quo te bestendigen.”

Het was het eerste dergelijke overleg sinds maart 1990. Turkije stemde ermee in nadat Syrië en Irak protest hadden aangetekend tegen een verklaring van de Turkse premier Demirel dat de buurlanden niet het recht hebben zich te bemoeien met wat Ankara doet met de rivieren die binnen zijn grenzen ontspringen. Demirel zei dat in juli, aan de vooravond van de opening van de grote Ataturk-dam in de Eufraat.

Volgens de Syrische zegsman heeft Irak geëist dat het meer Eufraat-water krijgt, en wordt die eis door Damascus gesteund. Ankara is krachtens een uit 1987 stammend akkoord met Syrië verplicht ten minste 500 m³ water per seconde naar Syrië en Irak te laten stromen. Maar dat akkoord was volgens de Syriër van tijdelijke aard, om Turkije in staat te stellen het stuwmeer achter de Ataturkdam te vullen. Daarna zou het worden herzien, in die zin dat Syrië en Irak meer water zouden krijgen. De twee landen zijn vergaand afhankelijk van het Eufraat-water voor hun drinkwater, irrigatie en het opwekken van elektriciteit. Het enige dat Turkije wil toezeggen is dat het het water niet als wapen zal gebruiken om concessies los te krijgen inzake de Koerden, die van Syrië en tegenwoordig met name Irak hulp krijgen in hun oorlog tegen Ankara. (AP, Reuter)