In flats mogelijk aantal illegalen

AMSTERDAM, 5 OKT. De getroffen flats Groeneveen en Kruitberg worden voornamelijk bewoond door mensen van Nederlandse, Surinaamse en Ghanese afkomst. Dat blijkt uit de registratie van het de woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam. Volgens het bevolkingsregister bestaat de indruk dat het aantal bewoners hoger is dan de 239 mensen die officeel geregistreerd staan. Dit zou onder meer veroorzaakt worden door het aantal illegalen dat op de adressen zou verblijven.

Onder medewerkers van het wijkopbouworgaan Bijlmermeer bestaat grote vrees dat een onbekend deel van de slachtoffers bestaat uit illegalen of mensen die bij vrienden en familie op bezoek waren. Een en ander zou de identificatie van de slachtoffers sterk kunnen bemoeilijken.

Volgens een woordvoerder van Nieuw Amsterdam is het moeilijk een goed beeld te krijgen hoeveel mensen in de getroffen flats wonen. Wanneer men een huurcontract afsluit geeft wordt opgegeven uit hoeveel mensen het huishouden bestaat, maar latere wijzigingen hoeven niet doorgegeven te worden.

De bevolking van beide flats bestaat volgens de administratie van Nieuw Amsterdam voor dertig tot veertig procent uit personen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst, voor een gelijke fractie uit mensen van Nederlandse afkomst en voor twintig à dertig procent uit personen met een andere herkomst. Hiervan zou een groot deel uit Ghanezen bestaan.

De buurt waarin de getroffen flats liggen staat de laatste jaren sterk ter discussie. Deze zomer besloot de gemeente haar goedkeuring te verlenen aan een plan tot de sloop van twee nabijgelegen flats met in totaal 4000 bewoners. Het ondergrondse winkelcentrum Ganzenhoef wordt verplaastst en grote lappen groen tussen de flats moeten worden volgebouwd.

De reden die voor de sloop wordt aangedragen is “een einde maken aan de eenzijdige sociale samenstelling van de wijk”. Dure laagbouw en luxe koopwoningen moeten de wijk een beter aanzien geven. Sinds jaar en dag staat de omgeving van het flatcomplex Ganzenhoef te boek als een "probleemgebied'. Junks en dealers vormen een probleem in de ondergrondse gangen van het winkelcentrum. In de flats erboven woont een van de hoogste concentratie werkloze allochtonen van Nederland. Onder de bevolking heeft het gemeentebesluit om tot sloop over te gaan veel protesten losgemaakt.