Hortense

In de bijdrage van Thera Coppens over de menagerie van "Louis Napoleon' (NRC Handelsblad, 3 oktober) stond ten minste één onjuistheid.

Lodewijk Bonaparte, koning van Holland, was niet de jongste broer van Napoleon; de benjamin der Bonapartes was Jerôme, koning van Westfalen. De door Coppens gesuggereerde lijdzaamheid van Lodewijks vrouw Hortense de Beauharnais viel wel mee: tijdens de min of meer met haar huwelijk parallel lopende regering van keizer Napoleon I (niet alleen haar zwager maar ook haar stief/adoptievader) veroorzaakte ze commotie door te bevallen van een onecht kind, namelijk Charles, hertog van Morny. Na de ineenstorting van het imperium was Hortense er als de kippen bij om haar titels en emolumenten te laten ratificeren door de nieuwe machthebbers, althans zo stelt dr. J. Presser het in zijn gerenommeerde Napoleon-biografie.

Wat betreft de curieuze verspreking van Lodewijk Bonaparte (de achternaam "Napoleon' voor leden van de dynastie was tijdens het eerste keizerrijk overigens nog niet gangbaar) zou een verwijzing naar Bilderdijk - leraar Nederlands des konings - terecht zijn geweest.

    • Markus Anton Etukudo