Hockeybestuur

Els van Breda Vriesman is tijdens het congres van de Internationale Hockey Federatie (FIH) gekozen tot vice-voorzitter.

Ze was al lid van het bestuur. Van Breda Vriesman is tevens vice-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. De 62-jarige Franse voorzitter Etienne Glichitch werd voor zijn derde en laatste ambtstermijn van vier jaar herkozen. Ook de Nederlander Theo Ykema blijft lid van de FIH-council.

De vergadering besloot de boycot tegen Zuid-Afrika op te heffen. De Zuidafrikaanse hockeyfederatie is altijd lid van de FIH gebleven, maar het was de andere leden in verband met de apartheidspolitiek verboden sportieve contacten met dat land te onderhouden. De Zuidafrikaan Jaspin werd gekozen als lid van het FIH-bestuur.