Het gegeven dat het Nederlandse woord "kop' en ...

Het gegeven dat het Nederlandse woord "kop' en het Engelse woord "mug' zowel de betekenis "hoofd' als "drinkgerei' hebben komt voort uit de gewoonte van de Vikingen Calva te drinken uit de schedels van de overwonnen vijanden.

Paul Veerkamp, Vrije Universiteit Amsterdam

Gezien het uiterst geringe aantal door technische mankementen veroorzaakte verkeersongevallen zou de algemene periodieke keuring voor motorvoertuigen beter kunnen worden vervangen door een dergelijke keuring voor bestuurders.

Margriet Kompstra, Technische Universiteit Delft

Hoewel de farmacie gebaat is bij het ontsluieren van mythen in de magistrale receptuur, kan bij de bereiding van “gomballen” eenzelfde vuistregel gehanteerd worden als bij het koken van spaghetti: ze moeten enige tijd na opgooien aan het plafond blijven plakken.

E.J.F. Franssen, Rijksuniversiteit Groningen

Juist door het overweldigend aanbod van boeken en publikaties blijven menselijke interactie en persoonlijke begeleiding onmisbare schakels in een integrale overdracht van kennis en ervaring.

G.H.J. Tros, Vrije Universiteit Amsterdam

Het nemen van bureaucratische maatregelen om de onzekerheid van hulpverleners bij nieuwe situaties te beheersen is te vergelijken met het geven van de opdracht aan een ontdekkingsreiziger om dagelijks naar huis te bellen teneinde nieuwe instructies in ontvangst te nemen.

R.H. van Linge, Vrije Universiteit Amsterdam

Het anno 1992 aanbieden van een “Zij polis”, specifiek voor de vrouwelijke partner, getuigt van de lange weg die nog te gaan is op het gebied van de (homo-) emancipatie.

R.A. Stegwee, Rijksuniversiteit Groningen

De Nederlandse vertaling van het begrip "black box' met "zwarte doos' is onjuist. De black box is een door de Amerikaanse ingenieur Harold Steven Black (1898-1983) ontwikkelde stroomversterker, die gebaseerd is op het principe van de negatieve terugkoppeling. Het verdient daarom aanbeveling om te spreken van de doos van Black.

Jacob Koelewijn, Vrije Universiteit Amsterdam

Golf is een variant op knikkeren voor mensen die niet meer in staat zijn te knielen.

B.A.M. Luttikhuis, Rijksuniversiteit Groningen

Ook al is men van mening dat natuur en milieu zich in een neergaande spiraal bevinden, dan nog zal een optimistisch uitgedragen visie meer zoden aan de dijk zetten dan een pessimistisch uitgedragen visie.

Thijs Caspers, Katholieke Universiteit Brabant