Gevechten Turkse en Iraakse Koerden

ANKARA, 5 OKT. In het Koerdische Noord-Irak zijn gisteren op verscheidene plaatsen langs de Turks-Iraakse grens gevechten uitgebroken tussen in totaal 3.000 strijders van het Iraakse Koerdistan Front en de (Turks-)Koerdische Arbeiders Partij, de PKK.

Volgens de vertegenwoordiger van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) in Ankara zijn de gevechten de inleiding tot een gewapend offensief van de Iraakse Koerden tegen de PKK, die vanuit kampementen in Noord-Irak strijdt voor een onafhankelijk Turks-Koerdistan. De Iraakse Koerden hebben de PKK de afgelopen maanden herhaaldelijk gesommeerd de grensstreek met Turkije te verlaten en zich te onthouden van terroristische aanvallen op militaire posten en dorpen in Zuidoost-Turkije. Turkije voert vervolgens bombardementen uit in Noord-Irak, activiteit die haaks staat op het streven van de Iraakse Koerden om de dorpen in de grensstreek, die in de afgelopen jaren door Saddam Hussein werden verwoest, weer op te bouwen. De PKK, die inmiddels over 10.000 rebellen in Noord-Irak zou beschikken, heeft de strijd evenwel verder opgevoerd. Het gevolg daarvan is dat de Iraakse Koerden, ongetwijfeld mede om een dreigend Turks militair ingrijpen in Noord-Irak te voorkomen, nu zelf gewapenderhand orde op zaken proberen te stellen. Er zijn aanwijzingen dat ze daarbij worden bijgestaan door Turkije in de vorm van militair materieel en militaire begeleiding.