Geen overeenstemming over aanpassing EG-besluitvorming; Spanje "beschermt' Commissie

MADRID/PARIJS, 5 OKT. Spanje gaat niet akkoord met het Britse plan om de macht van de Europese Commissie in te perken door middel van een procedure waarmee concept-wetsvoorstellen al in een vroeg stadium door de Raad van ministers kunnen worden geschorst.

Dit voorstel, waarover op ambtelijk niveau al overeenstemming was bereikt, wordt vandaag door de EG-ministers van buitenlandse zaken besproken in Luxemburg. Het overleg in Luxemburg dient ter voorbereiding van de ingelaste Europese top op 16 oktober in Birmingham.

Volgens de Spaanse regering is het voorstel “een oncontroleerbaar obstructiemiddel” en verstoort het “het evenwicht tussen de instituties van de Gemeenschap”. Afgelopen donderdag werden de permanente vertegenwoordigers in Brussel het eens over een procedure waarmee de lidstaten schorsing van een concept-wetsvoorstel kunnen vragen op grond van schending van het subsidiariteitsbeginsel. De Raad van ministers zou deze wetgeving dan al in een zeer vroeg stadium met een eenvoudige meerderheid kunnen afwijzen. Het plan werd gepresenteerd als versterking van de transparantie binnen de EG, die verondersteld wordt noodzakelijk te zijn om het wantrouwen bij de publieke opinie weg te nemen.

Na bestudering van de tekst is men in Madrid tot de conclusie gekomen dat aanvaarding al op korte termijn consequenties kan hebben voor de Spaanse belangen. Gevreesd wordt dat onderdelen van het pakket-Delors II (de EG-begroting voor de jaren 1993-97) zullen worden aangetast. Daarbij denkt men met name aan de in Maastricht overeengekomen fondsen voor verbetering van de infrastructuur in de armere lidstaten, de zogenaamde "cohesie-fondsen'. Madrid wil pas over wijzigingen of aanvullingen praten nadat "Maastricht' door alle lidstaten, met uitzondering van Denemarken, is geratificeerd.

Juristen van het ministerie van buitenlandse zaken in Madrid wijzen er bovendien op dat het voorstel tot een “politisering van het Europese Hof” zou kunnen leiden, aangezien dit in laatste instantie uitspraken over de correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel doet. In een eerder stadium zou het de discussie in de Raad van Ministers met juridische schijnargumenten vertroebelen.

De Duitse bondskanslier Kohl werkt aan een eigen plan om het begrip subsidiariteit inhoud te geven, zei een medewerker van Kohl dit weekeinde. Het voorstel zal op de Europese top van 16 oktober worden ingebracht. Kohl zou het al hebben besproken met de Franse president Mitterrand.

De Franse minister van buitenlandse zaken Roland Dumas meent dat de regeringen van de EG-lidstaten in Brussel een “quasi permanente stabiele politieke macht” moeten vormen om het besluitvormingsproces in de Europese Gemeenschap te verbeteren. Dumas zegt dit vandaag in een interview in het Franse financiële dagblad Les Echos. Een “permanente ministerraad tegenover de permanente Europese Commissie” maakt het volgens Dumas mogelijk dat de nationale ministers hun nationale activiteit en hun Europese taak harmoniseren. Dumas wijst de recente kritiek op de Europese Commissie als zou deze te eigenmachtig handelen als “in veel opzichten onrechtvaardig” af. Naar zijn mening wordt de verantwoordelijkheid gedeeld door de Commissie en de Raad van ministers die “meer gebruik kan maken van zijn macht om besluiten te nemen”.