CORNELIS BERKHOUWER (1919-1992); Vrijzinnig man

Mr.dr. Cornelis Berkhouwer is vanochtend op 73-jarige leeftijd, na een langdurig ziekbed, in het ziekenhuis van Alkmaar overleden. Hij is twintig jaar lid geweest van het Europese Parlement voor de VVD. Daarvoor zat hij 23 jaar in de Tweede Kamer voor de liberalen.

Berkhouwer is in 1919 geboren in Alkmaar. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en haalde in 1946 zijn doctorstitel in de rechtsgeleerdheid. Hij was van 1942 tot 1956 advocaat en procureur in Alkmaar.

Van 1956 tot 1979 maakte Berkhouwer deel uit van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In 1963 werd hij lid van het Europese Parlement. In de periode 1966-1969 was hij vice-voorzitter van dat parlement en van 1973 tot en met 1975 voorzitter. Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement van 1984 was zijn positie omstreden en trok Berkhouwer - op aandringen van de toenmalige VVD-partijvoorzitter Kamminga die zich beriep op de noodzaak tot verjonging - zich terug.

In het Europese Parlement heeft Berkhouwer zich met name sterk gemaakt voor een tunnel onder het Kanaal en een Europees paspoort. Hij typeerde zichzelf als “een politicus van de koude grond” en “ik ben een onorthodoxe liberaal, een vrij en vrijzinnig man”.