Bunker vroeg bemand

AMSTERDAM, 5 OKT. Alle acties rondom de vliegramp, van de inzet van politie en brandweer tot het evacueren en onderbrengen van de getroffen bevolking, werden gisteravond gecoördineerd vanuit de speciale "rampenbunker' die de gemeente permanent ter beschikking staat. Deze bestaat uit een grote commandopost in de bomvrije catacomben van het Amsterdamse stadhuiscomplex aan de Amstel.

De eerste indrukken zijn dat het Rampenplan en de coördinatie hiervan goed hebben gewerkt. In korte tijd werd een belangrijk deel van de hoofdstedelijke politie naar de ramp geleid. In de nachtelijke uren waren nog ongeveer 200 agenten in het gebied aanwezig. Aanvankelijk waren dat er 500. Verschillende brandweerkorpsen uit Amsterdam en omgeving en twee speciale reddingspelotons werden bij de werkzaamheden ingeschakeld. In totaal werden gisteravond 500 brandweerlieden bij het blussen betrokken. Binnen korte tijd bleken eveneens grote aantallen ambulances en verpleegkundigen ter plekke.

Voorts werden honderden vrijwilligers ingezet van ondermeer het Rode Kruis, het Leger des Heils en de GG & GD bij de opvang van de slachtoffers. Het coördinatiecentrum was vanaf even voor zeven uur 's avonds bemand. De medische voorzieningen en andere opvang voor slachtoffers van de ramp bleken in de loop van de avond ruim voldoende.

Het grootste deel van de zogenoemde "rampenstaf' is gedurende de gehele nacht en ochtend in de kelders gebleven. Burgemeester Van Thijn en hoofdcommissaris Nordholt verlieten het coördinatiecentrum evenwel rond elf uur 's avonds voor een kort bezoek aan het getroffen gebied.

De rampenstaf staat onder leiding van Van Thijn die werd bijgestaan door de commandanten van politie, brandweer, GG en GD en een aantal stafmedewerkers. Vannacht waren tevens de wethouders Genet en Bakker in het complex aanwezig.

Het ondergrondse coördinatiecentrum bestaat uit meerdere vertrekken. In het grootste hiervan bevindt zich de commandokamer van de rampenstaf, die in direct contact staat met de verschillende uitvoerende instanties. Een eigen studio maakt het mogelijk met alarmberichten direct “in te breken” op de lokale zender van het Amsterdamse kabelnetwerk.