Ziekenhuis wil alleen ingeente bezoekers

DEN HAAG, 3 OKT. De directie van de Daniël den Hoed-kliniek in Rotterdam wil bezoekers die zich niet tegen polio hebben laten inenten buiten de deur houden. De maatregel is genomen om de kankerpatienten in dit ziekenhuis zo goed mogelijk te beschermen tegen het gevaar van besmetting met het poliovirus.

De maatregel betekent niet dat van hen een vaccinatiebewijs zal worden gevraagd. “We gaan niet iedereen controleren, dat is ondoenlijk. Het moet voldoende zijn dat we de mensen in duidelijke taal laten weten uit zorg voor onze patiënten niemand bij het bed te willen die zich niet tegen een poliobesmetting heeft beschermd”, aldus directeur J. Van den Blink.

De directie stuurde gisteren twee verpleegkundigen naar huis die om principiële redenen een injectie hadden geweigerd. Ze hebben voorlopig voor drie weken betaald verlof gekregen. De christelijke bond voor werknemers in de gezondheidszorg CFO en de ondernemingsraad van de Daniel den Hoed-kliniek hebben fel geprotesteerd tegen deze schorsing.

De directie heeft de beslissing volgens Van den Blink genomen uit zorg voor de patienten: “Kankerpatiënten hebben vaak een sterk verminderde afweer tegen infecties en zijn daarom erg bevattelijk”. De CFO stelt dat het beleid van de kliniek strijdig is met dat van de geneeskundige hoofdinspectie: “Het betreft hier mensen ouder dan 41 jaar. De hoofdinspecteur staat op het standpunt dat personen van die leeftijd op natuurlijke wijze tegen polio zijn beschermd. Zij vormen dus geen bron van besmetting, niet voor gezonde mensen en niet voor patienten. Vaccinatie voor deze leeftijdsgroep is daarmee overbodig”.

De bond voegt eraan toe dat over deze kwestie geen overleg is gevoerd met de ondernemingsraad, die het besluit inmiddels heeft afgekeurd. “De directie heeft overijld gehandeld waardoor nu een ongewenste situatie is ontstaan voor personeel, patienten en bezoekers”, aldus de CFO.

Directeur Van den Blink zegt dat de staf vooraf overleg heeft gevoerd met de regionale inspectie, de GG en GD en de bedrijfsgeneeskundige dienst. “Ik meen dat de hoofdinspecteur nog doende is om een beleid te formuleren. We verwachten maandag nieuwe richtlijnen en zullen dan bekijken of ons beleid moet worden bijgesteld”, zegt de directeur. Dinsdag liet geneeskundig hoofdinspecteur J. Siemons echter "een open brief over polio' plaatsen in alle dagbladen waarin wordt gesteld dat alle personen van 41 jaar en ouder niets hoeven te doen. “Zij zijn praktisch allemaal door vroegere inenting of op natuurlijke wijze beschermd”, volgens de hoofdinspecteur. Hij achtte een eerder genomen besluit tot herinenting van deze groep niet langer noodzakelijk.