Schoolse universiteit

Men heeft gemeend de toegang tot de universiteit voor vele faculteiten af te moeten remmen via het lotingssysteem.

Een onrechtvaardiger systeem is nauwelijks denkbaar. Alsof motivatie en intellectualiteit geselecteerd kan worden via het domme lot. Met als excuus, dat anders de arbeidsmarkt voor die beroepsopleidingen wel eens verstoord kan worden. Alsof die arbeidsmarkt geen flexibliteit kan vertonen. Evenmin werd rekening gehouden met het grote percentage uitvallers. Studenten derhalve, die geen affiniteit tot de universitaire studie bleken te hebben.

Waar de werkelijke selectie uit moet bestaan is het meten van de motivatie tot deze universitaire studie. Een dergelijke test kan inderdaad op dat punt schools zijn. De student zal moeten bewijzen, dat hij een dergelijke studie qua capaciteit en instelling kan volvoeren. En degenen die die test na één of uiterlijk twee jaar moeten beoordelen vervullen daarmee een belangrijke taak. Wat is er tegen de functie en titel van lector?

In zoverre kan ik mij vinden in het artikel van Anton van Hooff in NRC Handelsblad van 26 september. In de politieke partij mijner keuze heb ik mij in het verleden vaak verzet tegen het ook daar aangehangen systeem van loting. Gedwongen marktordening is geen liberaal beginsel.

Hopelijk komt er nu een doorbraak waarbij evenals vroeger (voor 1940) het eindexamen middelbare school voor velen een acceptabel eindpunt was, en voor anderen een vertrekpunt naar het hoger onderwijs. Maar dan moet ook een ieder die zich daartoe geroepen voelt toegang hebben.

    • Dr. Remko E. de Maar