Raad van State tegen veldproeven zaadveredeling

MIDDELBURG, 3 OKT. De Raad van State heeft drie vergunningen vernietigd voor veldproeven van het zaadveredelingsbedrijf Van der Have BV uit het Zeeuwse Rilland.

De vergunningen betreffen experimenten met genetisch gemanipuleerde mais, suikerbieten en koolzaad. De zaak werd aanhangig gemaakt door zes boeren uit de omgeving van het zaadveredelingsbedrijf, die bang zijn dat gemanipuleerde gewassen van de buurman op hun akkers terechtkomen. Directiesecretaris S. Quast van Van der Have: “Voor ons is deze uitspraak van generlei waarde. We wisten dat onze huidige vergunningen waarschijnlijk niet meer zouden voldoen, dus we hebben al contacten gelegd met het ministerie van VROM voor nieuwe aanvragen voor het komend teeltseizoen.”