Minder winst Vanderlande

De nettowinst van Vanderlande Industries in Veghel (intern transport en industriële automatisering) is in het afgelopen boekjaar gedaald van 11,3 miljoen gulden tot 10,9 miljoen gulden.

De onderneming verwacht het komende jaar ongeveer op hetzelfde winstniveau te blijven.

De omzet steeg met 22 procent tot 213 miljoen gulden. Daarvan werd 77 procent in het buitenland behaald. De investeringen daalden van 8 miljoen gulden tot 6,4 miljoen gulden. In het lopende boekjaar zullen de investeringen naar verwachting weer ongeveer 8 miljoen gulden bedragen.