Kabinet richt wet medicijnen naar EG

DEN HAAG, 3 OKT. Het kabinet heeft gisteren tijdens de ministerraad besloten de wetgeving voor medische hulpmiddelen aan te passen aan EG-richtlijnen om een onbelemmerde handel binnen de EG mogelijk te maken.

Het gaat hierbij om medische hulpmiddelen met een elektrische bron zoals pacemakers. Voor deze medische hulpmiddelen worden normen opgesteld voor de veiligheid en de doelmatigheid. Het produkt krijgt een EG-merkteken als het aan deze normen voldoet. Het kan vervolgens binnen de gehele EG op de markt worden gebracht zonder dat verdere keuringen noodzakelijk zijn.