Heroineverstrekking (2)

In haar artikel "Legalisering drugs beste oplossing' (NRC Handelsblad, 29 september) geeft psychiater Els Noorlander een uitgebreid exposé over het complexe gedrag van drugsverslaafden. Bovendien laat zij in haar betoog zien hoe artsen zich kunnen laten betrekken in het spel dat de verslaafden spelen.

Als arts dient zij zich echter te realiseren dat de verslaafde een patiënt is, die lijdt aan zijn gedragsstoornis en daaraan ten onder kan gaan, juist zoals dit het geval is met alcoholisten, rookverslaafden en gokkers. Van de medici en zeker de psychiaters mag verwacht worden, dat zij samen met de overheid, binnen de mogelijkheden van de bestaande wetgeving, een systeem ontwikkelen, dat de mogelijkheid biedt tot heropvoeding en resocialisatie van de verslaafde.

Men bereikt niets zolang men met drugsverslaafden over drugs onderhandelt, net zo min als men met alcoholisten over drank kan discussiëren, dit leidt slechts tot rolbevestiging.

    • Dr. F. van Soeren