Heroïneverstrekking (1)

In zijn artikel "Discussie over gratis heroïne is modieus en zinloos' (NRC Handelsblad, 28 september) geeft J.A. Walburg een overzicht van de voor- en nadelen van gratis heroïne-verstrekking.

Het wereldwijde verbod van wat in de drie desbetreffende VN-conventies als narcotics staat omschreven (waartoe heroïne, cocaïne en de cannabisproducten behoren) is volgens mij echter de werkelijke basis van alle problemen met drugsverslaafden. Een discussie daarover is dus verre van "borrelpraat'.

In tegenstelling tot wat Walburg schreef is geen enkele drug verslavender dan welke andere ook omdat verslaving een primair psychische oorzaak heeft. Het verbod brengt met zich mee dat geen enkele regering ook maar enige greep heeft op de kwaliteit, verkrijgbaarheid en prijs van de verboden drugs. De wereldwijd met de drugshandel gemoeide gelden worden qua omvang van een bijna zo grote omvang geschat als de grootste legale handel, namelijk die in olie. Economisch gezien kost de bestrijding van die handel veel meer dan ze opbrengt en onze gevangenissen worden overwegend bevolkt door overtreders van de opiumwet (meest "kleine overtreders' met een korte straf, en maar zeer weinig "grote handelaren').

Mijn belangrijkste vraag is dan ook een politieke: waarom doen onze regeringswoordvoerders op het niveau van de VN zelfs geen poging om die VN-conventies up to date te maken? Een gedachtenwisseling daarover met elke politieke partij zal ik graag aangaan.

    • Dr. W.J. Sengers