DE WARE WIJSHEID

In het Zaterdags Boekenbijvoegsel van 19 sept. vond ik onder "Zojuist verschenen' een aankondiging van mijn boek "De ware wijsheid'. Ik heb moeten vaststellen dat in de korte beschrijving twee ernstige onjuistheden staan, die een verkeerde indruk van de inhoud wekken.

Er wordt gezegd dat van drie vroeg-christelijke apologeten telkens korte fragmenten worden vertaald en toegelicht. Nu is het juist mijn bedoeling geweest aaneensluitende teksten te vertalen. Alleen in de inleiding is van korte fragmenten sprake. Verder wekt de uitspraak "Van Justinus bestaat een moderne Nederlandse vertaling, in J.N. Bremmer...' de indruk dat het daar over de door mij behandelde tekst van de Dialoog met Trypho gaat. Maar de vertaling bevat alleen de martelaarsakte (zoals de titel van het boek al aangeeft.) Uit deze Akte heb ik in de inleiding een fragment vertaald.

    • J.C.M. van Winden