Anil Ramdas

In het Zaterdags Bijvoegsel van 26 september staat een stuk van het nieuwe media-idool Anil Ramdas over legitimiteit. Hoe is het mogelijk, dat een schrijver die telkenmale door lezers op feiten gecorrigeerd wordt kan blijven doorgaan?

In bovengenoemd stuk worden deze keer enkele redeneringen op hun kop gezet. Ramdas zegt, als het gaat over een legitimatieplicht: ""De kruimeldiefjes vangt men misschien, maar de zware jongens lopen vrolijk weg met goed vervalste papieren.'' Ik vraag me op mijn beurt af: dus kruimeldieven mogen wèl? Reken dan op een groeiend aantal kruimeldieven.

Ramdas zegt: ""Wie wordt eerder voor vreemdeling aangezien: die blonde jongen met gezonde blosjes op de wangen of die nauwelijks verstaanbaar Nederlands stamelende Chinees van een jaar of zestig?'' Ja, de praktijk is nu eenmaal, dat er onder de illegalen bijvoorbeeld maar zeer weinig blonde Zweden zijn.

Ramdas zegt: ""Niet de burger, maar de staat krijgt meer vrijheid.'' En dan noemt hij als grote dreigingen onder andere legitimatie op de werkplek, een grotere fouilleringsbevoegdheid van de politie, grotere bevoegdheden voor de CRI, de inrichting van een European Drugs Unit en Europol en nog veel meer onaangename zaken. Hij suggereert dat de overheid dat alleen maar doet om de Big Brother uit te hangen. Nee, Ramdas draait oorzaak en gevolg om. Om al deze maatregelen wordt gevraagd vanwege de toenemende criminaliteit. En om dat tegen te gaan worden die maatregelen overwogen. En niet andersom.

Ik vrees dat de mensen in de stadswijken wèl weten waar het over gaat, en dat we - als er nu niets gedaan wordt - uiteindelijk zullen moeten kiezen òf voor strakkere maatregelen òf bestrijding van de Centrum "Democraten'.

    • Hugo Goosens