Waarschuwing voor kosten juridische hulp; Toegang tot rechter in gevaar

DEN HAAG, 2 OKT. De toegang tot de rechter voor mensen met een gemiddeld inkomen loopt gevaar omdat men volgens de president van de Hoge Raad de juridische kosten nauwelijks nog kan betalen.

Volgens de president van het hoogste rechtscollege, mr. S. Royer, komt de grondwettelijk gegarandeerde toegang tot de rechter in gevaar door onder andere “de spectaculaire groei” van de kosten die advocaten voor hun diensten in rekening brengen.

“Indien een particulier een niet al te simpel civiel geding in meer dan één instantie heeft te voeren en zelf op het dragen van de kosten daarvan is aangewezen, moet hij financieel wel heel sterk staan, willen die kosten het economisch bestaan van hem, en eventueel zijn gezin, niet ernstig bedreigen”, aldus Royer.

De president van de Hoge Raad sprak vanmorgen op een congres in Den Haag waar de Orde van Advocaten het veertigjarig bestaan viert. Royer signaleerde in zijn toespraak ontwikkelingen op juridisch gebied die “in de Amerikaanse richting gaan”. Zoals de stijging van de behoefte aan rechtshulp en de “explosieve groei van de advocatenkantoren”.De overheid dient er volgens Royer voor te zorgen dat de toegang tot de rechter niet alleen een papieren recht is voor met name diegenen die nu niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Maar ook de advocaat past op dit gebied een rol. Hij dient er volgens Royer voor te zorgen dat de juridisering van de samenleving binnen de perken blijft “om te zorgen dat het recht niet overkookt”.

Op het jaarcongres van de advocaten verwelkomde de deken van de Orde van Advocaten, mr. W.G. van Hassel, vanmorgen de 7.000-ste advocaat. De beroepsgroep is de laatste twintig jaar in omvang verdrievoudigd. Van Hassel riep zijn collega's op zich de “gevaren te realiseren van dubieuze cliënten en die van dubieuze praktijken”. Er bestaat bij de Orde zorgen over het imago van de advocaat als mogelijke handlanger van criminele organisaties. Een ontwikkeling die recentelijk ook door het ministerie van justitie werd gesignaleerd. Van Hassel zei dat advocatenkantoren nieuwe cliënten die om advies komen “zouden moeten laten screenen door ervaren kantoorgenoten”. Advocaten lopen volgens Van Hassel anders het gevaar betrokken te raken bij juridische constructies bedoeld om criminele praktijken, bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld, te verhullen.