Voor studenten is 5 mei een feestdag

DEN HAAG, 2 OKT. Ongeveer veertig ex-studenten die 5 mei aanzagen voor een feestdag en daarom hun OV-jaarkaart een dag te laat inleverden, krijgen de ƒ 362,75 terug die als boete voor het te laat inleveren van de kaart geldt.

Dit heeft de Nationale Ombudsman bepaald. De OV-jaarkaart voor studenten moet op de derde werkdag van de maand die volgt op de maand waarin de studie is beëindigd, op het postkantoor worden ingeleverd. Die dag viel dit jaar op 5 mei. De postkantoren waren toen open. Na een klacht van een studente stelde de Nationale Ombudsman dat 5 mei “in brede lagen van de bevolking” als een feestdag wordt ervaren.