Verzoek uit Rome niet uniek

BRUSSEL, 2 OKT. Het gebeurt niet vaak dat de EG ondersteuning geeft aan de betalingsbalans van een lidstaat, maar uniek is het verzoek van de Italiaanse regering niet. Italië kreeg in de jaren '70 ook enkele malen leningen ter ondersteuning van de betalingsbalans, en ook aan Griekenland en Ierland zijn leningen verstrekt.

De nieuwste EG-richtlijn, waarin de mogelijkheid van steun aan de betalingsbalans is vastgelegd, dateert van 1988. De Europese Commissie doet een voorstel over steunverlening, maar het zijn de ministers van financiën die uiteindelijk beslissen. Voor het zover is, wordt een aanvraag uitgebreid besproken in het zogeheten Monetair Comité, bestaande uit functionarissen van de regering en de centrale banken uit de EG-landen, alsmede deskundigen van de Europese Commissie. Het gaat niet alleen om de hoogte van de lening, maar ook om de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Die betreffen onder andere door te voeren bezuinigingen, zoals Italië nu heeft aangekondigd.

Het totaalbedrag dat de EG aan middellange termijnleningen kan geven, is vastgesteld op 16 miljard ecu (ongeveer 35 miljard gulden). In voorkomende gevallen zal de Commissie het grootste deel (ongeveer 14 miljard ecu) op de kapitaalmarkt aantrekken, de rest komt rechtstreeks uit de lidstaten.

Thans is Griekenland het enige EG-lid dat gebruik maakt van de faciliteit. Het kreeg in februari 1991 een lening van 2,2 miljard ecu, uitgesmeerd over drie tranches. Maar Griekenland heeft slechts de eerste tranche ontvangen. De rest wordt nog niet vrijgeven, omdat Athene niet geheel blijkt te voldoen aan de economische voorwaarden die zijn verbonden aan de lening.

Indien de EG ingaat op het Italiaanse verzoek en Rome niet verwijst naar het IMF, betekent dat een grote morele steun voor de regering-Amato. Italië, toen nog in afwachting van een nieuw kabinet, kreeg in mei een fikse schrobbering van de EG-ministers van financiën. Italië, zo stelden zij toen vast, dreigt zich volstrekt te deklasseren voor toelating tot de Europese Monetaire Unie (EMU). De ministers toonden zich vooral bezorgd over het almaar verder uit de hand lopende tekort op de Italiaanse begroting. Om het tekort tot aanvaardbare proporties terug te brengen, zijn "uitzonderijke maatregelen' nodig, aldus de ministerraad.

Wellicht hebben de ministers nu een positiever boodschap in petto. Maar diplomaten in Brussel wilden vanochtend nog niet op het overleg vooruitlopen.