Vervolg op laatste 8,25 pct Staatslening

Het ministerie van financiën heeft de uitgifte aangekondigd van een vervolglening op de jongste 8,25 procents 15-jarige staatlening.

Vanaf 5 oktober kan tot nader order op de nieuwe lening worden ingeschreven via het toonbanksysteem. Op 5 oktober zal voor beurs de eerste koers worden vastgesteld. Storting is op 22 oktober onder bijbetaling van de rente tot de ingangs(coupon)datum 15 september (37 dagen). Aflossing vindt ineens plaats op 15 september 2007. Vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan.