Venema

In zijn recensie "Leeggestorte archieven' van het boek van Adriaan Venema Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie deel IV (CS 18-9-92) maakt Henk van Gelder een opmerking waartegen wij ernstig bezwaar moeten aantekenen.

Van Gelders bewering dat "er foute boeken zijn verschenen bij destijds gerenommeerde uitgeverijen als Gottmer (-)' is onwaar en valt bovendien niet af te leiden uit Venema's teksten, die Van Gelder overigens in het algemeen afdoet als "pikante feiten, halve waarheden, verdachtmakingen en suggestieve verbanden'.

Dat Van Gelder op zijn beurt formuleringen van Venema uit de context haalt en daardoor misinterpreteert, waardoor onze reputatie wordt geschaad, is onaanvaardbaar. De toenmalige directeur/eigenaar van de uitgeverij J.H. Gottmer kan - vijftig jaar na dato - soms een opportunistisch handelen worden verweten, maar hij was beslist geen NSB-'er, had geen enkele sympathie in die richting en het fonds van de uitgeverij is nooit ontsierd geweest door enige uitgave die op instigatie van de bezetter verscheen, danwel het nationaal-socialistisch ideaal uitdroeg.

Naschrift Henk van Gelder:

J.H. Gottmer jr raakte, blijkens een publikatie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 17 mei 1945, zijn uitgeverserkenning kwijt wegens "onwaardig gedrag' tijdens de bezetting. De termijn van de schorsing werd daarna door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels teruggebracht tot 1 mei 1946. Venema noemt als voorbeeld het idee dat Gottmer, samen met de Gevolmachtigde voor de Rijkscommissaris, ontwikkelde voor een serie van acht boekjes over vliegen en zweefvliegen, waarover hij het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten liet weten dat ze "in de eerste plaats van belang' waren voor de Nederlandsche Jeugdstorm. Uit correspondentie van het DVK blijkt dat Gottmer bij het departement bekend stond als "sterk nationaal-socialistisch georiënteerd'.

    • C.G.A. van Wijk
    • H.V.M. Gottmer
    • Directie Uitgeverij J.H. Gottmer
    • H.W.J. Becht Bv