V-raad gaat praten over 'lenen' Iraakse tegoeden

NEW YORK/ GENÈVE, 2 OKT. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties buigt zich vanavond over een ontwerp-resolutie die het de internationale gemeenschap mogelijk moet maken een deel van Iraks bevroren tegoeden in het buitenland te gebruiken voor humanitaire hulp aan Iraakse bevolkinsgroepen. De VN hebben zojuist om 88 miljoen dollar gevraagd voor een nieuwe grote hulpoperatie voor de Koerden in Noord-Irak.

Volgens diplomaten wordt de stemming over de resolutie mogelijk tot volgende week uitgesteld. Maar alle 15 leden van de Raad zouden nu tot een snel oordeel bereid zijn. China zal zich waarschijnlijk van stemming onthouden.

Het betreft gelden uit olie-verkopen aan het buitenland die na de Iraakse invasie van Koeweit zijn bevroren, en ook olie die na de invasie is in beslaggenomen, voornamelijk in Saoedi-Arabië en Turkije, en nu zou moeten worden verkocht. Dit geld, volgens Washington tussen de 300 miljoen en 1 miljard dollar, wordt “geleend” voor hulp aan Iraakse bevolkingsgroepen om het effect van het handelsembargo tegen Irak te verlichten, tot Bagdad besluit olie te verkopen op de voorwaarden van de VN. Ook wordt het geld gebruikt om slachtoffers van de Iraakse invasie van Koeweit schadeloos te stellen en om de vernietiging van Iraks massa-vernietigingswapens te betalen.

In een duidelijke poging aan deze maatregel te ontkomen hebben Iraakse woordvoerders zich dezer dagen bereid verklaard de onderhandelingen met de VN over de levering van een beperkte hoeveelheid olie - zoals de Veiligheidsraad meer dan een jaar geleden onder stringente voorwaarden toestond - te hervatten. Een VN-woordvoerder zei dat de VN echter nog steeds niet formeel van dit voornemen op de hoogte zijn gesteld, “hoewel we bereid zijn op elk tijdstip verder te gaan”. Irak heeft tot dusverre de voorwaarden waaronder de VN de levering willen toestaan niet willen aanvaarden. De Iraakse woordvoerders hebben ook nu weer gezinspeeld op verlichting van deze voorwaarden, wat een snel succes van onderhandelingen, als ze al worden hervat, onwaarschijnlijk maakt.

Irak heeft zich intussen wel weer bereid verklaard enkele tientallen visa te verlenen voor bewakers van de VN. Bagdad heeft in het kader van zijn doorgaande strijd tegen de VN geweigerd de overeenkomst te verlengen die de humanitaire operaties van de organisatie regelt en bovendien al maandenlang geweigerd visa te verlenen voor VN-personeel. Daardoor was de situatie van de VN-employés buitengewoon moeilijk geworden, en de hulpactiviteit in feite vastgelopen. (Reuter, AFP, AP)