Tentbouwer De Boer ziet het best naar klanten om

ZEIST, 2 OKT. Als het op klantvriendelijkheid aankomt, valt van tentenverhuurbedrijf De Boer in Alkmaar heel wat te leren. Het bedrijf is gisteren op het seminar "Klantgericht Denken en Doen' tot de meest klantvriendelijke onderneming van Nederland uitgeroepen. De basis voor die status zit hem in een goed personeelsbeleid. “Iedere medewerker moet een De-Boerneus hebben, die bij allemaal dezelfde kant uitstaat”, meent directeur K. de Boer.

Van de vijfduizend aangeschreven bedrijven bleef De Boer, verhuurder en bouwer van tenten in alle soorten en maten, over. Instituut Door, organisator van het seminar, onderwierp de duizend bedrijven die het snelst reageerden anoniem aan een telefonisch onderzoek. Hoe gingen ze in op een aanvraag om informatie, hoe werd de telefoon opgenomen en schreven ze een behoorlijke brief? Van de vijftig bedrijven die na twee telefoonrondes als besten uit de bus kwamen, werden klanten benaderd met een enquêteformulier. Tien bedrijven waren gisteren nog genomineerd voor de prijs.

Het tentenverhuurbedrijf won op punten: bij een enquête onder vijftig klanten werd op een schaal van 10 een 9,7 gescoord op deskundigheid en een 9,2 op de totaalindruk. De klanten waardeerden de parkeergelegenheid met een hoge 9,5. Alles bij elkaar sleepte het bedrijf een "tevreden klantenindex' van 9,0 in de wacht.

Directeur De Boer sprak van een “verrassing” en wees erop dat “het een prestatie is van alle 120 medewerkers, niet van de directeur zelf.” Het personeelsbeleid in zijn bedrijf heeft dan ook alles met de gewonnen prijs te maken. “De kunst is de mensen zodanig te motiveren, dat het produkt een stukje van hunzelf wordt.” Daarom mogen de werknemers twee keer per jaar op een personeelsfeest de bloemetjes buiten zetten, reageert het bedrijf als je trouwt of een kind krijgt en is er een jaarlijkse verkiezing van de "Tentenbouwer van het jaar'. Allemaal onderdeel van een bedrijfsfilosofie, die haar vruchten heeft afgeworpen. “Of het nu regent, hagelt of sneeuwt, de tentenbouwers stáán voor hun klus.” (Een collega, die De Boer komt feliciteren voegt eraan toe: “Precies, het zijn geen types met tatoeages op hun armen en een peuk in hun mond.”)

Een oorkonde en een beeldje pronken vanaf vandaag in de hal van het Alkmaarse bedrijf. “Zo kan iedereen de prijzen zien. Dat is iets geweldigs voor alle medewerkers.”