Schade zakkenrollerij jaarlijks 60 tot 80 mln

DEN HAAG, 2 OKT. Jaarlijks vinden ongeveer 300.000 tot 400.000 gevallen van zakkenrollerij plaats. Met een gemiddelde schade van 200 gulden per keer wordt het totale schadebedrag op 60 tot 80 miljoen gulden geschat. De politie lijkt het delict nauwelijks te kunnen aanpakken. Slechts vier procent van de zaken wordt opgehelderd.

Dat blijkt uit het rapport “Zakkenrollerij, feiten, achtergronden, bestrijding” van het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven. Uit het rapport blijkt verder dat zakkenrollerij een typisch “grote stads”-probleem is. In Amsterdam slaan de zakkenrollers driemaal vaker toe dan in de rest van Nederland. Vrouwen worden vaker gerold dan mannen. Dit heeft er volgens het rapport mee te maken dat vrouwen “hun portemonnee vaker dragen waar deze voor het grijpen ligt”. De regelmatig verkondigde aanname dat oude mensen vaker het slachtoffer zijn, blijkt onjuist. Juist jongeren vormen een risicogroep. Ook buitenlandse toeristen lopen een verhoogde kans slachtoffer te worden van zakkenrollerij. In grote steden is een groot deel van de aangiften afkomstig van deze groep. Toeristen dragen volgens het rapport vaker waardevolle spullen bij zich, komen vaker op potentiële pleegplaatsen en zijn bovendien door hun onzekere gedrag vatbaar voor de trucs van geroutineerde zakkenrollers.

Gebleken is dat naarmate de portemonnee dichter op het lichaam wordt gedragen de kans op zakkenrollerij afneemt. Zo verdwijnen portemonnees verreweg het meest uit schouder- en boodschappentassen (56 procent van de gevallen).