Projectontwikkelaars actiever in oosten van Duitsland

AMSTERDAM, 2 OKT. De activiteiten van Nederlandse projectontwikkelaars, aannemers en adviseurs op de markt in Berlijn en omgeving, maar ook elders in het oosten van Duitsland, is sinds kort sterk toegenomen. Op dit moment zijn projecten in studie, in voorbereiding en voor een klein deel al in uitvoering die, als zij alle doorgaan, een investeringswaarde hebben van teninste 1,75 miljard mark. Dat blijkt uit een door het blad VastGoedMarkt gemaakte globale inventarisatie.

De gemiddelde schaalgrootte per project is meestal aanzienlijk. Van het genoemde bedrag heeft een miljard mark betrekking op commercieel vastgoed, voornamelijk kantoren, en de rest op koopwoningen. Het commerciële vastgoed zal naar het zich laat aanzien vooral zijn weg moeten vinden naar Duitse beleggers. Buitenlandse investeerders nemen merendeels een afwachtende houding aan. Men wil eerst duidelijker zicht krijgen, hoe de markt zich werkelijk gaat ontwikkelen, aldus VastGoedMarkt.

De uitvoering van plannen in Oost-Duitsland vergt vaak veel tijd. Het hangt sterk af van de inspanning, de slagvaardigheid en de lokale ervaring van de plannenmakers. Onder inspanning wordt verstaan de rondgang langs allerlei instanties, ongeveer 40 stuks, voor het krijgen van goedkeuringen. Het aannemen van een afwachtende houding leidt tot vertragingen, omdat alle instanties het ofwel echt druk hebben en de betreffende ambtenaar in de bureaucratische wanorde door de vele projecten het spoor bijster is geworden, ofwel ongeinteresseerd zijn. Om half vier gaan de poorten dicht en worden de wachtende ontwikkelaars verzocht de volgende dag om zeven uur terug te komen.