Premier Italië: lening is teken van trouw aan EG

ROME, 2 OKT. De lening die Italië aan de EG wil vragen, is bedoeld als een teken van loyaliteit, een bewijs dat het land zich wil onderwerpen aan het toezicht van Brussel en aan de EG-criteria, aldus premier Amato.

Op een persconferentie ter toelichting van de nieuwe begroting, met recordbezuinigingen à 130 miljard gulden, zei Amato dat de lening moet bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in Italië. Het eerste gedeelte ervan zal pas worden ontvangen na goedkeuring van de begroting in het parlement en na het fiat van Brussel voor het bezuinigingsplan, zei Amato.

Over de hoogte van het bedrag moet nog worden onderhandeld. De Italiaanse pers speculeerde vanmorgen op een bedrag van omstreeks 16 biljoen lire, ongeveer 22 miljard gulden. Het gaat om een lening voor de middellange termijn, vijf tot zeven jaar, in het kader van de EG-mechanismen voor betalingsbalanssteun.

Italië heeft de afgelopen weken tientallen miljarden guldens uitgegeven voor de mislukte verdediging van de koers van de lire. De reserves zijn hierdoor aanzienlijk geslonken.

Het kabinet heeft het parlement opgeroepen de begroting zo snel mogelijk aan te nemen. Amato heeft gedreigd met aftreden als de begroting ingrijpend wordt gewijzigd. Minister van schatkist Barucci zei dat de lire de dag na de aanvaarding van de begroting weer zou kunnen worden opgenomen in het Europese Monetaire Stelsel.

Een structurele verandering in de begroting is dat de opbrengst van privatisering van staatsbedrijven vanaf volgend jaar niet als inkomsten worden geteld, maar in een speciaal fonds komen dat wordt gebruikt om de staatsschuld te verminderen. Dit om te voorkomen dat dergelijke eenmalige inkomsten worden gebruikt voor de tijdelijke dekking van structurele tekorten. In dit fonds zullen ook dividenden van staatsbedrijven worden gestort. De totale staatsschuld is nu tegen de 110 procent van het BNP. Het criterium voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie is 60 procent.

Nu veel Italiaanse spaarders hun staatsobligaties hebben verkocht, omdat zij bang zijn voor een belasting daarop en voor een verdere waardedaling van de lire, heeft het kabinet besloten ook staatsleningen in andere valuta uit te geven, onder andere in D-marken en in ecu's. Italië financiert het grootste deel van het begrotingstekort met binnenlandse leningen en het zou rampzalige gevolgen hebben als de grote en kleine spaarders hun interesse verloren in staatsleningen, wegens de hoge rente nu het populairste spaarmiddel.

Met het saneringsplan van 93 biljoen lire moet het tekort dit jaar komen op 150 biljoen lire. Dat is, ondanks de harde ingreep en de bevriezing van de uitgaven voor komend jaar op het niveau van dit jaar, nog altijd 20 biljoen lire meer dan het beoogde tekort voor dit jaar.

Het kabinet heeft toegegeven dat de aanvankelijke beoogde inflatie van 3,5 procent niet haalbaar is door de devaluatie en de uittreding uit het EMS. De begroting gaat uit van een inflatie van 4,5 procent volgend jaar. De inflatie ligt nu rond de 5,3 procent op jaarbasis. De voorspelde groei is 1,5 procent.

    • Marc Leijendekker