Pief paf poef

Kuifeend, krakeend, houtsnip, goudplevier, slobeend... In Nederland mag nog steeds worden gejaagd op elf soorten trekvogels die niemand schade doen. Zelfs in natuurgebieden. Is dat erg? De jacht is niet zo hevig dat deze soorten ervan zullen uitsterven. Toch is het gek dat er puur voor de lol zo her en der nog trekvogels uit de lucht mogen worden geschoten. Binnenkort praat de Tweede Kamer over dit onderwerp. Dan kunnen de kamerleden ervoor zorgen dat we een wet krijgen die bij deze tijd past. In die wet moest dus heel helder komen te staan dat deze elf soorten met rust worden gelaten en dat in natuurgebieden geen jacht thuishoort.

    • Siegfried Woldhek