Mediaraad: Wereldomroep achterhaald

HILVERSUM, 2 OKT. De werkzaamheden van de Wereldomroep zijn voor een belangrijk deel achterhaald. Dat schrijft de Mediaraad in een advies aan WVC-minister D'Ancona over de toekomst van Radio Nederland Wereldomroep. Volgens de Mediaraad is het tijd voor een grondige herbezinning, de omstandigheden waaronder de omroep werkt zijn ingrijpend veranderd.

De Mediaraad adviseert minister D'Ancona over de positie van de Wereldomroep overleg te voeren met haar collega's van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Economische zaken. Na vaststelling van de nieuwe taakinhoud zou ook de financiering van de omroep nader kunnen worden bekeken. De Wereldomroep ontvangt in 1992 70 miljoen gulden uit de omroepmiddelen. De omroep zou volgens de Mediaraad een rol kunnen spelen bij de exportbevordering. Dat kan leiden een financieringsvorm waarin de staat meer sturend optreedt. Thans is de Wereldomroep journalistiek onafhankelijk.

Directeur M. Dijkstra van de Wereldomroep zegt dat de zender nimmer mag dienen voor de verspreiding van overheidsbeleid. Dijkstra beschouwt het rapport als buitengewoon zwak, onnauwkeurig en deels achterhaald. Nergens staat volgens hem in het rapport welke taken achterhaald zijn.