Marktonderzoek Oost-Europa door Deloitte & Touche

Uit een onderzoek van Deloitte & Touche - voorheen RTN, een grote organisatie van accountants, belastingadviseurs en consultants - blijkt dat bij het Nederlandse bedrijfsleven veel terughoudendheid bestaat om zaken te doen in Oost-Europa.

In totaal werden 25 middelgrote Nederlandse bedrijven in de sectoren industrie, handel en dienstverlening benaderd.

Hongarije, Polen, Rusland en Tsjechoslowakije bleken het meest in trek zijn, maar ook het voormalige Oost-Duitsland, Bulgarije en Roemenië zijn favoriet. Acht bedrijven die afzagen van zaken doen in Oost-Europa noemden onder meer de gebrekkige kredietverzekering, de geringe winstverwachting en de ongunstig politieke en sociale omgeving, valuta-problemen en een tekort aan arbeidskrachten als reden.

De omzet van Deloitte & Touche is in 1990/91 met 8,6 procent gestegen tot 454 miljoen gulden. De winst daalde van 22,4 tot 16,6 miljoen gulden. Dit wordt vooral veroorzaakt door gestegen kosten van opleidingen.