Brinkman: sociale dienstplicht

DEN HAAG, 2 OKT. Fractievoorzitter L.C. Brinkman (CDA) zal volgende week tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer de suggestie doen sociale dienstplicht in te voeren voor jongens en meisjes.

Bij sociale dienstplicht worden jongens en meisjes enige tijd verplicht maatschappelijk werk te doen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. In het rapport-Meijer over de militaire dienstplicht is een bijlage gewijd aan de wenselijkheid en haalbaarheid van de sociale dienstplicht. De commissie-Meijer neemt hierover geen duidelijk standpunt in.

Brinkman is voorstander van een sociale dienstplicht van ten minste enkele maanden, maar veel fractieleden aarzelden gisteren tijdens het fractieoverleg voor de Algemene Beschouwingen nog over het idee. Over de duur van zo'n dienstplicht is nog nauwelijks gesproken. Daarom zal de suggestie van Brinkman volgende week niet meer dan een voorzichtige zijn.

De voorstanders in de CDA-fractie, onder wie T. de Kok, vinden dat wanneer de militaire dienstplicht wordt afgeschaft, zoals de fractie wil, er een andere plicht voor in de plaats kan komen. Ook als de dienstplicht in verkorte vorm zou blijven, zoals de commissie voorstelt, vinden de voorstanders sociale dienstplicht een goed antwoord op de omstandigheid dat nu grote delen van de jeugd geen militaire dienstplicht doen. Sociale dienstplicht kan volgens hen tevens bijdragen aan de integratie van allochtonen.

Tegenstanders, zoals fractielid A. Doelman-Pel, wijzen op internationale verdragen tegen dwangarbeid en mogelijke negatieve consequenties voor de arbeidsmarkt. Bovendien zou het inlopen van de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt daarmee worden vertraagd.

Daarnaast is er een groep fractieleden die niet principieel tegen sociale dienstplicht is, maar vreest dat een discussie hierover een afgewogen debat over de militaire dienstplicht in de weg staat. Tijdens de fractievergadering gisteren spraken diverse fractieleden hun irritatie uit over de snelle afwijzing door woordvoerder H. Hillen van de voorstellen van de commissie-Meijer.

Voor- en tegenstanders van een sociale dienstplicht zijn bij bijna alle fracties te vinden. Al vanaf 1979 drongen D66, CDA, PvdA en PPR diverse keren aan op een onderzoek naar de sociale dienstplicht. Premier Lubbers liet zich er 2 jaar geleden positief over uit.

    • Kees Versteegh