Akkoord over Amerikaanse bijdrage aan IMF

De Amerikaanse senaat is akkoord gegaan met een vergrote bijdrage aan het IMF. Als ook het Huis van Afgevaardigden en Bush akkoord gaan kan de al in 1990 overeengekomen kapitaalvergroting van het IMF geëffectueerd worden. Vooral de oude Sovjet-republieken doen een beroep op het fonds.