Werknemers sturen baas Homburg weg

CUIJK, 1 OKT. Het vertrek van directeur H. van der Kaaden bij het vleesbedrijf Homburg blijkt aanzienlijk rumoeriger te zijn verlopen dan de officiële lezing van deze week doet vermoeden. Onder toeziend oog van de politie in Cuijk hebben Homburg-werknemers hun directeur vorige week uit zijn kantoor gezet en hem verordonneerd nooit meer zijn gezicht te laten zien.

“Mijnheer Van der Kaaden heeft zich teruggetrokken, omdat hij voor zichzelf geen plaats zag in het toekomstige management”, herhaalde president-commissaris B. ten Hoove gisteren voor de zoveelste maal terwijl zijn gezicht langzaam roder werd. “Het personeel is uit de fabrieken gekomen, omdat Van der Kaaden onze werkgelegenheid op het spel zette”, weet voorzitter M. van Galen van de ondernemingsraad. Van der Kaaden hield zich vanochtend onbereikbaar voor commentaar.

Het lot van Van der Kaaden werd bezegeld op maandag 21 september, toen bewindvoerder H. Emmerig bij de ondernemingsraad verslag uitbracht van het mislukte overname-overleg. Branche-genoot Boekos had zich bereid verklaard Homburg over te nemen en werd door werknemers als reddende engel gezien. “Van Emmerig begrepen wij dat Van der Kaaden de spelbreker was en Boekos niet als partner wilde”, zegt Van Galen, “want Boekos wilde Van der Kaaden niet in het management”.

Boekos had woensdag 23 september als uiterste datum gegeven en in allerijl stuurde de ondernemingsraad Van der Kaaden een fax met de opdracht meteen tekst en uitleg te komen geven. Van Galen: “Hij kwam niet en toen hij woensdag pas kwam opdagen, hebben wij hem gezegd dat er een brief naar de commissarissen was met het verzoek om hem te ontslaan. We vroegen hem ook om meteen weer weg te gaan, wat hij niet deed. Toen werknemers hem heel netjes uit het kantoor zetten, belde de directie de politie. Die heeft hem gezegd dat hij beter kon weggaan.”