Weer adempauze voor Eurotunnel

De ter beurze van Parijs en Londen genoteerde Eurotunnel, de toekomstige exploitant van de in aanbouw zijnde spoortunnel onder het Kanaal, behoeft niet langer maandelijks 50 miljoen pond sterling (142 miljoen gulden) te betalen aan de bouwer, het Brits-Franse consortium Trans Manche Link (TML), zo is door een geschillencommissie bekendgemaakt.

De gewraakte boeteclausule trad in werking bij een verschil van mening over 1,97 miljard pond (5,6 miljard gulden) aan meerkosten. Eurotunnel wenste dat bedrag niet te betalen.

De 200 miljoen pond die Eurotunnel al heeft betaald wordt op een speciale rekening gestort totdat een definitieve regeling is getroffen voor de kostenoverschrijding.

De banken zijn Eurotunnel opnieuw tegemoetgekomen. Het kredietmaximum van 7,3 miljard pond (20,7 miljard gulden) was al overschreden, maar nu mag Eurotunnel extra krediet opnemen.

De Kanaaltunnel, waarvan de bouwkosten zijn opgelopen tot bijna negen miljard pond (25,5 miljard gulden), zal begin volgende jaar in gebruik worden genomen.