Waigel: "concentrische cirkels'in EG

BONN, 1 OKT. De Europese landen met stabiele economieën kunnen volgens de Duitse minister van financiën, Theo Waigel, een gezamenlijke muntzone creëren, die de kern vormt van een toekomstig Europa. De bewindsman zegt in een vraaggesprek met het blad "Nordkurier' niet te willen spreken van een ontwikkeling met “twee snelheden” maar van een “Europa van concentrische cirkels”.

Volgens Waigel is de D-mark "het anker' van de muntzone, die zich moet ontwikkelen tot een gezamenlijke munt. Waigel had ook al een naam voor de nieuwe munt: de Europa-mark. Hij onderstreepte dat de binnenste cirkel zich niet hoeft te beperken tot de Franse franc en de D-mark. “Er zijn geen belemmeringen voor de Benelux-landen en Denemarken om mee te doen,” zei hij tegen de Duitse krant. Ook landen als Zwitserland en Oostenrijk kunnen volgens hem aan de muntzone deelnemen. “De enige bepalende factoren zijn economische, financiele en stabiliteitscriteria.”

Om de binnenste cirkel heen zal zich volgens Waigel een Europa ontwikkelen, dat bestaat uit landen die tot de EG behoren of ertoe willen behoren. Daarnaast zijn er landen die via associatieverdragen aan de Europa (lees: de EG) willen meedoen of er later lid van willen worden, aldus Waigel. (Reuter)