Vervolging van twee in hasj handelende agenten is stopgezet

AMSTERDAM, 1 OKT. Twee voormalige rechercheurs van het Amsterdamse bureau Raampoort worden vooralsnog niet vervolgd voor de handel in verdovende middelen. De Amsterdamse rechtbank verklaarde vanochtend het openbaar ministerie niet ontvankelijk in de zaak. De rechtbank achtte zich niet in staat de zogenaamde “pseudokoop” van honderd kilo hasj van de twee rechercheurs te beoordelen, omdat niet alle processen verbaal in het dossier aanwezig waren.

Met de uitspraak onderschreef de rechtbank de kritiek van de verdediging dat bij het onderzoek van politie en justitie ontoelaatbare fouten zijn gemaakt. Officier van justitie mr. W.G.C Mijnssen beraadt zich nog op een mogelijk appèl bij het Hof tegen de uitspraak.

De aanhouding van de rechercheurs Van E. en H. volgde begin 1990 nadat zogenaamde pseudokopers van de rijksrecherche waren ingezet. Van deze acties dienen processen verbaal opgemaakt te worden. In een gecombineerd pleidooi betoogde raadsman mr. N.C.J. Meijering vanochtend dat een dertigtal van deze stukken ontbraken.

Het betrof hier processen verbaal die opgemaakt hadden moeten worden door de groep die de betrokken pseudokoper begeleidde. Een recent bijgevoegde verklaring van een begeleider kon in dit verband hooguit beschouwd worden als een aanvulling en niet als een vervanging van de ontbrekende stukken, aldus Meijering. Eerder beschuldigde de verdediging het openbaar ministerie van het achterhouden van verschillende stukken die betrekking hebben op de pseudokoop.

De zaak tegen de twee voormalige rechercheurs was in augustus aangehouden, omdat de rechtbank de ontbrekende stukken had gevraagd. Bij deze gelegenheid verklaarde dat officier van justitie dat het hier geen relevante processen verbaal betrof. Bovendien zou het in een aantal gevallen gaan om stukken die niet vrijgegeven werden omdat dit schadelijk zou zijn voor de werkwijze van de politie in de toekomst.

De aanwezige processen verbaal (18 stuks) werden de afgelopen weken aangevuld met nog 20 stuks. De officier van justitie verklaarde vanochtend dat nu alle beschikbare processen verbaal in het dossier aanwezig waren. Volgens de raadslieden zou dit echter in tegenspraak zijn met eerdere verklaringen van een van de pseudokopers. De rechtbank oordeelde eveneens dat niet alle processen verbaal aanwezig waren en dat een juiste beoordeling van de zaak hierdoor onmogelijk was.