Tucayana's weigeren zich op te heffen

PARAMARIBO, 1 OKT. De leiding van de Tucayana-indianen heeft bekendgemaakt niet van plan te zijn de organisatie op te heffen, in weerwil van afspraken in het vredesakkoord met de Surinaamse regering. Ze zegt tot het besef te zijn gekomen dat het van groot belang is om de organisatie na het akkoord juist verder uit te bouwen.

Volgens de leiding beginnen de indiaanse dorpen hun geduld te verliezen over de uitvoering van het vredesakkoord. De Tucayana's - overigens de naam van een organisatie, niet van een stam - zeggen dat de regering grondrechten van derden zou intrekken ten gunste van de inheemse bevolking. De dorpen zouden de afbakening van hun gebied zelf bepalen en beschermen tegen vormen van stroperij. Indien nodig zal de Tucayana-leiding nu “zelf handelend optreden”.

Eerder heeft Ronnie Brunswijk al meegedeeld dat zijn Junglecommando nog ten minste vijf jaar in stand gehouden zal worden ter bescherming van de leden. Beide rebellengroepen moeten worden ontbonden op grond van een begin augustus vredesakkoord met de regering. De regering heeft nog niet gereageerd op de verklaring van de Tucayana's.

Intussen wordt in Oost-Suriname een nieuwe golf terugkerende vluchtelingen uit Frans-Guyana verwacht. De termijn voor hun terugkeer tegen een premie van 4.000 francs per volwassene is gisteren, verstreken. Er zijn nog 1.500 Surinaamse vluchtelingen in het land.

De Surinaamse regering heeft 5,5 miljoen gulden uitgetrokken voor hervestiging en heeft 199 huizen in Moengo en omgeving gekocht. De meeste zijn intussen gekraakt. De opvangmogelijkheden zijn nu haast uitgeput. De overheid wil de mensen nu direct naar hun oorspronkelijke woongebieden begeleiden. De repatrianten zullen in tenten gehuisvest worden terwijl ze hun woningen in orde maken en aan hun kostgrondje werken.