Schulden van Amerikaanse Philips-tak afgewaardeerd

ROTTERDAM, 1 OKT. Het Amerikaanse bureau voor kredietbeoordeling, Standard & Poor's heeft een aantal typen schuldpapier van de Amerikaanse dochter van Philips, North American Philips (NAPC), voorzien van een lagere waardering.

De langetermijn-schulden verliezen het predikaat "BBB' en moeten het in de toekomst doen met "BBB+', terwijl het kortlopende schuldpapier van rating "A2' naar "A3' is afgewaardeerd.

S&P zag zich tot de herwaardering genoodzaakt nadat Philps enkele weken geleden in een tussentijds bericht liet weten dat de winst voor dit jaar naar verwachting niet meer zal zijn dan de helft van vorig jaar. Vorig jaar boekte het concern een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 981 miljoen gulden.

De kredietbeoordelaar maakt zich zorgen over de toekomstige resultaten van het veel geplaagde Nederlandse elektronicaconcern. Volgens de Amerikanen is het niet duidelijk hoe de winstgevendheid kan worden hersteld.

In een persbericht verwijst S&P naar de nieuwe produkten die Philips op stapel heeft staan. De interactieve compact disc, cd-i, is een jaar geleden geïntroduceerd en de digitale compact cassette, dcc, zal in de loop van dit najaar op de markt komen. S&P wijst er op dat die produkten voorlopig niet in omvanrijke mate aan de winst van Philips zullen bijdragen. Bovendien staat het commerciële succes van de nieuwe produkten nog lang niet vast.