Poliocampagne door WVC fout ingeschat

DEN HAAG, 1 OKT. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en de Inspectie voor de Volksgezondheid hebben “een volstrekt verkeerde inschatting” gemaakt van de reacties op de inentingscampagne tegen polio.

Dat zegt geneeskundig inspecteur J. van Wijngaarden. De overheid ging volgens hem uit van een vrij matige respons, niet van een stormloop op de Geneeskundige en Gezondheidsdiensten, de GGD's. “We werden overvallen door de massale reacties”, aldus Van Wijngaarden.

Die stormloop op de GGD's begon vorige week maandag, drie dagen nadat WVC bekend had gemaakt dat er in het Zuidhollandse Streefkerk een geval van polio was geconstateerd. Sindsdien werden steeds verschillende groepen mensen door WVC en de Inspectie aangeduid als risicogroepen zodat onder de bevolking grote verwarring ontstond. Ondanks die verwarring meent Van Wijngaarden dat “we goed en vrij snel problemen hebben opgelost en niet hebben geaarzeld om ongerustheid weg te nemen.”

De Inspectie vindt de massale toeloop vooralsnog onverklaarbaar. “Voorlopig zijn er slechts hypotheses”, zegt Van Wijngaarden. “Er is inmiddels een hele generatie die niet meer gewend is aan infectieziekten en de bevolking is er tegenwoordig aan gewend alles in de gezondheidszorg te krijgen wat te krijgen is.” De inspectie gaan nog na waarom de bevolking anders reageerde dan was verwacht.

Volgens Van Wijngaarden was er ook na het uitgeven van het persbericht op vrijdag 18 september geen enkele aanleiding om een massale toeloop op het poliovaccin te verwachten. “De manier waarop de pers het oppikte wees niet op een dergelijke reactie. Het bleef vrij rustig. Er was van tevoren ook uitgebreid met deskundigen over gesproken. Mede op grond van de vrij gematigde reacties van de bevolking bij de polio-epidemie in 1978 dachten we dat het wel mee zou vallen.”

WVC en de Inspectie kozen er aanvankelijk voor een groot aantal mensen te laten vaccineren. Toen op die brede aanpak kritiek kwam van deskundigen, zoals van de epidemioloog prof.dr. J. Huisman, ontstonden twijfels. Zaterdag werd de Gezondheidsraad met spoed om advies gevraagd. Die vond een massale campagne medisch gezien niet noodzakelijk. Opnieuw werden de inentingsadviezen aangepast.

“Maar laten we de zaak nu eens omdraaien”, zegt Van Wijngaarden. Stel dat we rustig waren begonnen en er hadden zich meer besmettingsgevallen voorgedaan. Dan hadden u en ik nu een ander gesprek gevoerd.”