Parijs: met Britten Europese kernmacht

PARIJS, 1 OKT. De Franse premier, Pierre Bérégovoy, stelt voor dat Frankrijk en Groot-Brittannië gaan spreken over coördinatie van hun nucleaire politiek als eerste stap op weg naar een gemeenschappelijke Europese nucleaire afschrikkingsmacht.

Eerder deed de Britse minister van defensie, Rifkind, een voorstel voor nauwere nucleaire samenwerking binnen het kader van de NAVO.