Oud-rector W. Noordegraaf overleden

Drs. W.G. Noordegraaf, oud-rector van het Eerste Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag, is op 84-jarige leeftijd overleden.

Noordegraaf was Neerlandicus. In het begin van de jaren '30 was hij privaatdocent Nederlands in Keulen en na zijn vertrek uit Duitsland, leraar aan een Nederlands internaat bij Davos (Zwitserland), dat in de oorlog naar Montreux verhuisde. In 1948 werd hij leraar Nederlands aan het 1e VCL in Den Haag, in 1954 conrector en in 1964 rector als opvolger van dr. J.A.J. Jousma. Nadat Noordegraaf in 1973 als rector was opgevolgd door de vrijzinnig-hervormde predikant, dr. P.J. Barnouw werd hij rector van de School voor taal-en letterkunde in Den Haag. Als lyceumrector was Noordegraaf in de eerste plaats bestuurder en was hij nauw betrokken bij de invoering van de mammoetwet.